EUROKV

         

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji 24 h/dobę. W celu szybkiej konsultacji zadzwoń !

Ubezpieczenie dla budowlanki

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego przez właściciela firmy budowlanej w Niemczech to nie tylko obowiązek, ale i przywilej przedsiębiorcy i jego rodziny. Każda osoba, która jest zameldowana w Niemczech i prowadzi tam działalność gospodarczą ma obowiązek rejestracji w kasie chorych – prywatnej lub państwowej i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Regularnie opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne to nie tylko droga do korzystania z niemieckiej służby zdrowia, ale i potwierdzenie w przypadku kontroli niemieckich służb, że przebywamy na terenie Niemiec legalnie.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech został wprowadzony w 2009 roku i objęci nim są tak obywatele Niemiec jak i wszyscy cudzoziemcy, przebywający w tym kraju. W przypadku stwierdzenia braku aktualnego ubezpieczenia niemieckie służby np. Zollamt mają pełne prawo wydalić osobę bez ubezpieczenia do Polski.


Jak funkcjonuje system ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech?

Do wyboru mamy dwa rodzaje ubezpieczeń.


Ubezpieczenie ustawowe – zwane państwowym można wykupić w jednej z ponad 110 kas chorych zlokalizowanych na terenie całych Niemiec. Ubezpieczenie ustawowe można nabyć tylko pod pewnymi warunkami, takimi jak:


  1. udowodnimy, że byliśmy ubezpieczeni w NFZ w Polsce przynajmniej przez okres 1 roku
  2. okres między wygaśnięciem ubezpieczenia w NFZ a zakupem nowego ubezpieczenia zdrowotnego w niemieckiej państwowej kasie chorych nie wynosi więcej niż 3 miesiące

Oba te fakty zostaną zweryfikowane przez niemiecką kasę chorych momencie zgłoszenia chęci nabycia ubezpieczenia. Na podstawie udostępnionego numeru PESEL, niemiecka kasa chorych zweryfikuje w polskim oddziale NFZ czy faktycznie posiadaliśmy ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.


Ubezpieczenie prywatne – traktowane na równi z ustawowym, jeżeli chodzi o prawa pacjenta, ale dające większe korzyści dla ubezpieczonego:

  1. wysokość składki uzależniona od stanu zdrowia, wieku, zawodu i stylu życia
  2. składka uzależniona od zakresu polisy i wybranych świadczeń
  3. ponadprzeciętny poziom usług, możliwość wyboru lekarzy w tym wysokiej klasy specjalistów

Rozważając wybór ubezpieczenia zdrowotnego dla branży budowlanej, można wziąć pod uwagę państwowe ubezpieczenie zdrowotne gdzie składka miesięczna jest obliczana od wysokości Twoich przychodów, warto wybrać korzystną finansowo alternatywę w postaci prywatnego ubezpieczenia, które w porównaniu z państwowym ubezpieczeniem może okazać się tańsze a przynieść nam lepsze warunki ubezpieczenia. Różnica w wysokości składek pomiędzy państwowym a prywatnym ubezpieczeniem może wynosić nawet kilkaset euro rocznie z korzyścią dla tego drugiego.

Po więcej szczegółów, dotyczących niedrogich kompleksowych ubezpieczeń zdrowotnych zapraszamy do euroKV.

Nasi doradcy ubezpieczeniowi dokonają porównania aktualnych ofert ubezpieczeniowych i wybiorą dla Państwa to skrojone na miarę, najbardziej dopasowane do wymogów i możliwości finansowych Klienta.